Биоелектричен импеданс анализ: Измерване на телесния състав

Биоелектричният импеданс анализ (БИА) е прост и безболезнен метод за определяне на телесния състав. Измерва как нисковолтовият електрически ток се движи през тялото с помощта на електроди.

В следващите редове ще разгледаме как работи биоелектричният импеданс, неговата употреба в здравеопазването и от какво зависи точността на анализа.

Какво е биоелектричният импеданс анализ?

Биоелектричният импеданс анализ (БИА), или био импеданс, е метод, използван за измерване на съпротивлението на биологичните тъкани към протичането на нискочестотен ток. Използва се широко за оценка на телесната композиция и други здравни параметри.

Принципът му се основава на факта, че различните видове тъкани в тялото имат различни нива на електрическа проводимост. Тъканите с високо съдържание на вода, като мускулите, позволяват на електрическия ток да преминава по-лесно, докато тъканите с по-малко вода, като мазнините, имат по-голямо съпротивление.

Измерването с био импеданс се извършва чрез подаване на безопасен слаб електрически ток през тялото чрез електроди, поставени на кожата на ръцете и/или краката. Сензорите след това регистрират електричните свойства на тялото, което позволява на системата да изчисли параметри като телесна маса, мастна тъкан, мускулна маса, костна маса, водно съдържание и други.

Когато съотношението на мазнини към чистата телесна маса е в несъответствие, това се нарича „променен телесен състав“. Той може да бъде повлиян от различни фактори като начин на живот, околна среда, генетика и болестни състояния. Независимо от общата телесна маса, промененият телесен състав може да увеличи риска от различни заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, някои видове рак, саркопения и остеопороза.

Следователно, импедансометрията може да бъде от съществено значение за оценката на здравословния статус на индивидите.

Съпротивлението измерено в мускулите.

В мускулите и водата има по-малко съпротивление, така че проводимостта на тока (V) е по-висока, а импедансът (Z) е по- нисък.

Съпротивлението измерено в мастните тъкани.

В мастната тъкан проводимостта на тока (V) е ниска, а импедансът (Z) е висок.

Колко точен е биоелектричният импеданс анализ?

Изследванията показват, че био импеданс анализът е сравнително точен метод за изчисляване на телесните мазнини. От съществено значение за точността на измерването е качеството и калибрирането на използваното устройство. Но съществуват и други фактори, които могат да окажат влияние.

За точни резултати пациентът трябва да е добре хидратиран, да не е тренирал през предходните 4 до 6 часа, да не е употребявал алкохол, кофеин или диуретици през предходните 24 часа.

Тъй като мускулите са в голяма степен съставени от вода, дехидратацията намалява количеството течности и електролити, които могат да понижат проводимостта на тези тъкани. Така дехидратацията може да причини подценяване на масата без мазнини.

Треската, електролитният дисбаланс и екстремното затлъстяване също могат да окажат влияние върху надеждността на измерванията.

Какви са различните видове устройства за био импеданс анализ?

Различни видове устройства за био импеданс се използват за оценка на състава на тялото. Тези устройства се различават по отношение на броя на електродите, местоположението им, колко части на тялото анализират и честотата, на която работят.

Къде са поставени електродите?

  • Ръка-ръка БИА: Този тип устройство включва поставяне на два електрода на двете ръце за измерване на електрическия импеданс. Тъй като се измерва главно горната част на тялото, го прави не толкова точен метод.
  • Крак-крак БИА: Измерва импеданса чрез изпращане на електрически ток от единия крак към другия. Често се използва в кантари с четири електрода, разположени на всяка плоча за крака, като през долната част на тялото преминава нискочестотният ток.
  • Ръка-крак БИА: Включва поставяне на електроди върху ръката и стъпалото за измерване на електрическия импеданс на тялото. Измерванията от ръка на крак могат да отразяват по-добре състава на цялото тяло, отколкото алтернативите.

Колко части на тялото анализира?

  • БИА за цялото тяло: Този тип устройство измерва електрическия импеданс на цялото тяло. Той предоставя цялостна оценка на състава на тялото, включително мастна маса, чиста маса и обща телесна вода.
  • Сегментен БИА: Измерва електрическия импеданс на специфични сегменти на тялото като ръцете, краката и торса. Така предоставя по-подробен анализ на състава на тялото чрез оценката на различни области на тялото поотделно.

С каква честота е устройството?

  • БИА с една честота: Това устройство измерва импеданс на една честота, обикновено около 50 kHz. Обикновено се използва в преносими устройства с 4 електрода.
  • Многочестотен БИА: Измерва импеданс на множество честоти, вариращи от 1 kHz до 1 MHz. Най-често разполага с 8 електрода. Използва се повече в медицински центрове и болници. Предоставя по-подробна и точна информация за състава на тялото в сравнение с едночестотните устройства.

Уредите за биоелектричен импеданс анализ стават все по-точни и широко приложими в здравния сектор. Най-надеждните съвременни устройства са многочестотните, сегментни ръка-крак БИА. Такова устройство можете да намерите и в нашия медицински център.

 

Забележка: Тази статия е информационна и не замества консултацията с медицинско лице. Ако имате въпроси или притеснения относно телесния си състав, моля, консултирайте се с лекар или друг медицински специалист.

Направете първи стъпки към по-добро здраве

Още от Блога