Circle оf Health

Медицински център с фокус върху превенцията

Кои са нашите основни предимства?

Ще ви придружим по целия път към здравословна промяна чрез нашите програми за продължително проследяване и подкрепа.

 

Не практикуваме алтернативна медицина, а доказани методи за превенция и лечение, подпомогнати от хранене, движение и психично здраве.

Правим консултации в следните направления

урология
хирургия
психично
здраве
движение