Често задавани въпроси

В програмите можете да се запишете по два начина:

 

1. След преглед при някой от нашите лекари-специалисти, който да обектвизира състоянието Ви и да прецени дали и коя програма ще Ви бъде от най-голяма полза.

 

2. Ако сами искате да се запишете, някой от лекарите ни може да направи (вкл. online) обстойна консултация по документи и да прецени към какво да ви насочи. В случай на съмнения по обективното състояние и диагнозата, може да се наложи физически преглед или допълнителни изследвания преди включването в програмата.

След като се запишете в програмата, екипът от специалисти, които участват в нея, ще разгледа Вашето досие и ще изготви план за действие, с който ще Ви запознаем в рамките на една седмица. Напредъкът ви ще се проследява по различни показатели, с които ще бъдете запознати най-подробно. Този план ще бъде гъвкав и според личния Ви прогрес по него може да се наложат промени.

Не. Причините за това са две: 1. Консултациите, като част от Програмите за продължително проследяване са на много по-ниска цена, отколкото биха били поотделно и 2. Основната част от работата на екипа в програмите ни се осъществява в началото, при изготвянето на индивидуална за Вас програма, режим, избор на показатели за прогрес и пр. и в случай на недоплащане по програмата, някой от тях ще остане ощетен.

Разсрочено плащане би било възможно само при най-дългите програми (6 мес.), които предлагаме.

В зависимост от специалиста, с който е предвидено да се срещнете по програма, една консултация може да включва: 

– онлайн или физическа среща за измерване на прогреса; 

– проверка на физическото и психическото състояние на пациента; 

– обучение за самостоятелно справяне; 

– въпроси към специалистите и разяснения; 

– проверка за правилното изпълнение на препоръките; 

– мотивационно интервю и др.

В зависимост от специалиста, с който е предвидено да се срещнете и целта на консултацията, една консултация може да варира между 20 и 45 мин.

Честота – веднъж седмично (в общия случай) или веднъж на 2 седмици (за случаите на програми с продължителност над 3 мес.)

 

Специалисти – още преди да се запишете, ще можете да видите специалистите, които участват във всяка една от програмите ни; в зависимост от индивидуалния план, който те ви изготвят, ще знаете кога каква консултация ви предстои и с кой от нашите специалисти.

Може да попитате насочващия Ви лекар или да се консултирате с нас, на някой от обявените на сайта ни телефони.
Преценява се чрез обсъждане от консилиума от специалисти, който е изготвила първоначалния план, следи пациента и отчита неговия прогрес.
В началото на програмата се поставят индивидуални за всеки един пациент цели, обсъдени и припознати от него. В зависимост от това какви са целите, се поставят максимално обективни измерители, които се следят на ежеседмична база.
Може да прекратите участието си в програмата по всяко време като единствено е необходимо да ни уведомите, че я напускате, за да отменим планираните ви консултации. При едномесечните програми не е възможно възстановяване на средства в случай на преждевременно прекратяване; при по-дългите програми, ще се радваме да обсъдим причината за напускането Ви и според основателността й, да възстановим средствата за неизползваните консултации.
Всяка една програма е с предефиниран брой консултации, в зависимост от продължителността й. Намаляване на техния брой не е възможен, защото това би нарушило вашият индивидуален план и респективно изхода от програмата. В случай, че искате да ги увеличите, би могло да доплатите цената на индивидуално посещение при въпросния специалист.
В програмите не са включени: цената на лабораторните изследвания, които биха могли да се наложат, по преценка на лекаря-специалист; храната или хранителните добавки от препоръчаните ви режими/ менюта; уреди, които може да са ви необходими в програмите за физическа активност, ако решите да спортувате самостоятелно, вместо да идвате на място в медицинския център.