За нас

Circle of Health е медицински център за превенция с фокус върху профилактиката и подобряване качеството на живот при хронично болни пациенти. Постигаме това чрез качествена диагностика, скринингови програми и програми за продължително проследяване.

Визия

Визията ни e:

Повече здрави хора

Пациенти с повишено качество на живот

Хора с активно отношение към здравето си

Повишено разбиране за факторите, влияещи на здравето

Здравето като начин на живот

Мисия

Събрали сме изключителен мултидисциплинарен екип, който съвместно е разработил нашите програми за превенция и продължително проследяване, поставайки фокус върху храненето, движението и психичното здраве.

Ценности

Професионализъм

Доказани медицински практики

Грижа и внимание към всеки пациент

Добра организация, която подпомага работата на медицинските специалисти